PNRU LOGO

โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เริ่มต้นใช้งาน

เกี่ยวกับโครงการจิตอาสา

โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการพระราชดำริที่ต่อยอด ให้ประชาชนร่วมทำความดี ผ่านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

2,762 จำนวนสมาชิกจิตอาสา

โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วิธีการใช้งานระบบ

ลงชื่อเข้าใช้

เข้าใช้งานด้วย รหัสนักศึกษา / รหัสพนักงาน รหัสเข้าใช้งานเดียวกันกับระบบบริการการศึกษา

หน้าหลัก

แสดงกิจกรรมทั้งหมดที่ถูกบันทึก และรายการล่าสุดที่ถูกบันทึก

จัดการกิจกรรมทั้งหมด

จัดการกิจกรรม เพิ่ม/ลบ/แก้ไข ดูรายละเอียดกิจกรรม

บันทึกรายการกิจกรรม

บันทึกข้อมูลรายละเอียดกิจกรรม เลือกแนบไฟล์/รูปภาพ

logo

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220